Fuldt styr på værkets kundeinformation

 

Billede IDQAlle varmeselskaber har i større eller mindre grad behov for information om deres kunder. Det er typisk i forbindelse med kundeoprettelse, verificering af stamdata, behandling af returpost, kreditvurdering, bobehandling, skift af telefonnummer mv.

I IDQ A/S arbejder man for at lette dette arbejde mest muligt. Derfor har virksomheden samlet adgangen til de ca. 20 vigtigste private og offentlige kilder i iDQ™ Search. Blandt kilderne er CPR og CVR registeret, OIS, Statstidende, diverse kreditregistre, Tinglysning mv. Det sparer tid og minimerer risikoen for, at information ikke findes eller bliver overset. 

IDQ har til huse i København NV, hvor alle 16 medarbejdere sidder til dagligt, mens kunderne er spredt ud over hele Danmark. Over 100 danske forsyningsselskaber bruger allerede iDQ™ Search, og hovedparten benytter løsningen flere gange dagligt.

100 % tilfredse kunder

”For at sikre, at vi altid hjælper vores kunder bedst muligt, har vi løbende en tæt dialog og udfører årligt en brugerundersøgelse,” oplyser account manager Cecilia Q. Mortensen.

I brugerundersøgelsen fra 2019 svarer 100 % af brugerne, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med deres udbytte af iDQ™ Search.

”Det er vi særdeles stolte af og arbejder løbende på at udvikle os, så vi også i fremtiden kan spare tid for vores kunder og være deres foretrukne leverandør,” siger Cecilia Q. Mortensen og tilføjer:

”Vi har så stor tiltro til iDQ™ Search, at vi altid tilbyder en gratis online gennemgang af værktøjet til alle, der er interesserede i at se, om det er noget, der kan hjælpe dem i deres dagligdag.”

For at opnå den højeste grad af sikkerhed i IT-forhold og overholdelse af persondataloven har IDQ valgt at blive revideret årligt ud fra de internationale ISAE 3402 og 3000 standarder. Det er kundernes sikkerhed for, at IDQ arbejder seriøst og sikkert med alt fra beredskab, udvikling og dokumentation til logning af personoplysninger, uvedkommendes adgang til personoplysninger, osv. 

fakta

Logo IDQ 

IDQ A/S

Lygten 39

2400 København NV

Tel.: 3997 1050

www.idq.dk

 

Kontakt: 

Account Manager

Cecilia Q. Mortensen

Mobil 2977 2366

E-mail: cm@idq.dk

 

Produktområde: Datavirksomhed
 

Etableringsår: 2011
 

Antal medarbejdere: 16
 

Markeder: Danmark 

 


Merkurvej 7  |  6000 Kolding  |  Tel. 7630 8000  |  Fax 7630 8008  |  mail@fif-marketing.dkRelaterede selskaber:
Dansk Fjernvarme DFF-EDB DBDH DFP