Redmark står til regnskab – på træfpunkt nr. 37


COLOURBOX6839006Redmark er en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. – En moderne, effektiv og dynamisk virksomhed, der er landsdækkende med kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Her bestræber mere end 200 medarbejdere sig hver dag på at skabe værdi for virksomhedens kunder.

Forsyningsområdet er påvirket af kompleks lovgivning i konstant forandring. Det – kombineret med øget fokus på effektivisering – giver hele tiden (kraft)varmeværker nye udfordringer. Skærpede krav til detaljeret rapportering gør heller ikke livet lettere på det administrative plan.

Derfor er der brug for omfattende specialviden og adgang til kompetente rådgivere og sparringspartnere. Redmark har samlet disse kompetencer i sin Forsyningsafdeling.

Redmarks Forsyningsafdeling er specialister i varme- og kraftvarmeforsyningers økonomi. Det betyder, at de altid er på forkant med den gældende lovgivning. Derfor kan de også assistere og rådgive værker ved udarbejdelse af årsrapport og tilrettelæggelse af værkets økonomi. Rådgivningen er i sagens natur altid skræddersyet til det enkelte værk.

Redmark kan blandt andet hjælpe (kraft)varmeværker med:

• Drifts- og likviditetsbudgettering

• Finansiering generelt – også af nye aktiviteter

• Optimering og effektivisering af værkets drift

• Investeringskalkuler

• Assistance til bogholderi

• Afgiftsrådgivning

• Skatte- og afgiftsmæssig rådgivning

• Sparring ved tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller

• Indberetning af budget, priser og priseftervisning til Energitilsynet

• Fusion af forsyninger

”Værdiskabende løsninger med engagement og nærvær er kernen i alt, hvad vi foretager os,” siger Frank Nørgaard, der er statsautoriseret revisor og partner i Redmark. Han tilføjer: ”Vi lytter altid til driftslederen og bestyrelsen, før vi kommer med vores bidrag til opgaveløsningen.”

Redmark udstiller på Landsmødet i Aalborg, hvor du er hjerteligt velkommen til en uforpligtende og uformel snak på træfpunkt nr. 37. 

fakta

Redmark 


Redmark Statsautoriserede Revisorer

Hasseris Bymidte 6

9000 Aalborg

Tel.: 9818 3333

www.redmark.dk


Kontakt: 

Statsaut. revisor og partner Frank Nørgaard

Mobil: 4186 5651

E-mail: fn@redmark.dk


Statsaut. revisor Thomas Pedersen

Mobil: 4186 5746

E-mail: thp@redmark.dk


Produktområde: Revision, regnskab og rådgivning

 

Etableringsår: 1950
 

Antal medarbejdere: +200
 

Markeder: Hele landet

 


Merkurvej 7  |  6000 Kolding  |  Tel. 7630 8000  |  Fax 7630 8008  |  mail@fif-marketing.dkRelaterede selskaber:
Dansk Fjernvarme DFF-EDB DBDH DFP