Energioptimal og bæredygtig køling/varme


Virksomheden ATES A/S (en forkortelse for Aqua Thermal Energy Systems) er eksperter i at projektere og levere højeffektive geoenergianlæg, herunder teknisk udstyr og service.

Med et ATES-anlæg er det muligt at mindske energiforbruget til køle- og varmeproduktion med op til hhv. 90 og 75%. Desuden bidrager anlægget til at reducere CO2-udledningen, og klimaaftrykket fra brugen af anlægget er minimalt. Det smitter naturligvis positivt af på den samlede energiramme og giver anledning til en kort tilbagebetalingstid.

Ungt firma med stærke kompetencer og et solidt fundament 

ATES A/S blev stiftet i 2017 og er en del af ENVATEK, der også rummer søsterfirmaerne Vand & Teknik A/S og Ingeniør Huse A/S. ENVATEK er en stærk koncern, der beskæftiger ca. 40 medarbejdere og styrkes ved, at kompetencerne udnyttes på tværs af organisationen. Selskabernes fælles mål er at rådgive, projektere og levere fremtidens bæredygtige anlæg inden for vandforsyning, energiproduktion og lagringsløsninger på fjernvarme- og køleområdet.

ATES A/S etablerer anlæg i totalentreprise og hjælper med alt fra myndighedsbehandling til idriftsatte geoenergianlæg. ATES A/S detailprojekterer det komplette anlæg og leverer alle installationer, styrings- og automatiktavler samt PLC- og SCADA-programmering.

Masser af erfaring

Medarbejderne bag ATES A/S har masser af erfaring med myndighedshåndtering, projektering og etablering af energianlæg og anlæg, der baserer sig på jord og grundvand som kilde til forsyning.

ATES A/S har mange spændende referencer og har, siden det blev stiftet, projekteret og leveret grundvandsbaserede energianlæg til bl.a. Gødstrup Hospital, Fjordenhus i Vejle og Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. ATES A/S har også udskiftet styringer og renoveret flere eksisterende anlæg – bl.a. et anlæg med 4 MW kølekapacitet og 2 MW varmekapacitet for en privat ejendomsaktør i Ørestaden.

Anlæggene i Høje Taastrup

De to grundvandsbaserede anlæg, som ATES A/S har været involveret i hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., er gode eksempler på, hvorledes ressourcen under vores fødder kan udnyttes til energiformål.

Det ene anlæg er etableret som et énvejsanlæg, hvor der oppumpes grundvand til forsyning af en varmepumpe. Oppumpningen af grundvandet er til gavn for områdets beboere og forbrugere på flere måder. Ud over, at grundvandet forsyner varmepumpen, som producerer bæredygtig varme til forbrugerne, så giver oppumpningen også anledning til, at grundvandsstanden i området sænkes til gavn for områdets beboere, som har problemer med den høje vandstand og deraf våde kældre.

Det andet anlæg er etableret i forbindelse med en ny energicentral, som både skal levere køling og varme til forbrugerne. Energicentralen er bygget op omkring et ATES-anlæg og en varmepumpecentral, som i kombination gør det muligt at producere og lagre såvel varme som køling. Anlægget virker sådan, at grundvand, der pumpes op fra en ”kold” boring, udgør kølegrundlasten, mens spidslasten sikres via en indbygget varmepumpe. Overskudsvarmen fra køleproduktionen gemmes i en ”varm” boring i grundvandsmagasinet. Ved at vende pumperetningen i anlægget genindvinder man så varmen i magasinet til brug i fyringssæsonen, hvor varmepumpen løfter temperaturen.

Jord og grundvand som energikilder

Mulighederne er mange, og det er oplagt at overveje at etablere et jord-/grundvandsbaseret anlæg for at opnå en mere effektiv køle- eller varmeproduktion, herunder bl.a. til effektivisering af alle de luft–til-vand varmepumper, som etableres rundt om i landet frem mod årsskiftet 2020/21.

Anlæggene egner sig ligeledes til lagring af termisk energi, og som eksempel er ATES A/S involveret i to projekter, hvor et geoenergianlæg udnyttes til sæsonlagring, dels af spildvarme fra en industrivirksomhed og dels af varme fra spildevand. Varmen lagres over sommersæsonen og udnyttes hen over vinteren via en varmepumpe til varmeproduktion.

Temadage med ATES A/S og Grundfos

ATES A/S har et solidt samarbejde med Grundfos om etablering af anlæggene, og i fællesskab afholder virksomhederne hen over vinteren en række temadage rundt omkring i landet.

Invitationerne er på vej ud, men det er også muligt at høre nærmere om dagene ved at kontakte ATES A/S eller møde dem på Dansk Fjernvarmes Landsmøde i Aalborg, hvor de har en stand i Foyeren.

ATES

 

fakta

ATES_logo 


ATES A/S

Michael Drewsens Vej 23

8270 Højbjerg

Tel.: 874 1055

www.ates.dk


Kontakt: 

Direktør Lars Hjortshøj Jacobsen

Tel.: 3032 5125

E-mail: lhj@ates.dk


Produktområde: Geoenergi-anlæg

 

Etableringsår: 2017
 

Antal medarbejdere: 1 (40)
 

Markeder: Danmark / Norden

 


Merkurvej 7  |  6000 Kolding  |  Tel. 7630 8000  |  Fax 7630 8008  |  mail@fif-marketing.dkRelaterede selskaber:
Dansk Fjernvarme DFF-EDB DBDH DFP